top of page

ETV-VALMENNUS Tietosuojalauseke 25.5.2018

 

Minulle (Jaana Vuorisalo) on tärkeää, että voit ostaa ETV-valmennuksen palveluja turvallisin mielin - luottaen siihen, että suojaan yksityisyyttäsi. Palveluiden tarkempi sisältö on saatavissa sekä www.etv-valmennus.fi- sivustolta että Facebook-sivuiltani tai suoraan minulta.

 

Tarjoamani palveluiden kannalta ja maksuasioihin liittyen tallennan sinusta henkilötietoja. Tässä tietosuojalausekkeessa kerron tarkemmin, miten käsittelen henkilötietojasi.
 

Saat halutessasi tietoja siitä:

- Millaisia tietoja käsittelen?

- Mihin tarkoituksiin tietoja käytän ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?

- Kuinka kauan säilytän tietoja?

- Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

- Mihin tietoja siirretään?

- Mihin tietoja luovutetaan?

- Miten tiedot suojataan?

- Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

- Mihin postituslistalle tai kurssille rekisteröity voi ottaa yhteyttä?
 

1. MILLAISIA TIETOJA KÄSITTELEN
 

Kerään tyypillisesti seuraavia tietoja:
 

• Asiakastiedot:
Kunkin palvelun yhteydessä pyydetään sinulta vaihtelevasti seuraavia tietoja: Nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot.

 

 

2. MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄYTÄN JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?
 

Käsittelen tietoja seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 

• Palveluiden toteuttaminen: Käsittelen antamiasi tietoja täyttääkseni sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
 

• Markkinointi:
ETV-valmennus ei käytä antamiasi tietoja markkinoIntiin.

 

• Lakisääteinen velvoite:
Voin olla velvoitettu säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaakseni kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

 

3. KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?
 

Säilytän asiakastietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän vastaanottokäyntisi tai muulla tavalla toteutetun valmennuksen jälkeen.. Tämän ajan jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi. Näitä tietoja ei missään vaiheessa käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Voit itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

 

4. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON?

 

Alla näet erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 

• Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus

tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisen, täydennän tai poistan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

 

• Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus:

ETV-valmennus ei luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle eikä itsekään käytä antamiasi tietoja suoamarkkinointiin.

 

• Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

 

 

5. MIHIN TIETOJA SIIRRETÄÄN?

ETV-valmennus ei siirrä tietojasi.
 

6. MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN
 

• Perintä ja oikeusvaateet:
Maksuepäselvyyksien yhteydessä voin luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien

perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 

7. MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

Käytän asianmukaisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö. Kirjalliset dokumentit säilytetään asianmukaisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain minulla (Jaana Vuorisalo).

 

8. VOIDAANKO TÄHÄN TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN TEHDÄ MUUTOKSIA?

Kehitän palvelujani jatkuvasti ja voin muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelen tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 25.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

 

9. MIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä minuun (ETV-valmennus/ Jaana Vuorisalo). Tarkemmat yhteystiedot löydät verkko- ja/taiFacebook-sivuiltani.

bottom of page